• Klubben har en tydlig träningsplanering för varje nivå (Mini, Midi, Maxi, Junior). Planeringen anpassas efter individen och gruppens behov. Målet med träningsplaneringen är att främja spelutvecklingen på bästa möjliga sätt.
  • Vi har tydliga ”checkpoints” för att bestämma vilken nivå man passar in i och när det är dags att gå upp i nivå. Dessa ”checkpoints” är gjorda utifrån ett utvecklingsperspektiv för att kunna lära sig sporten tennis på bästa sätt.
  • Klubben har rätten att flytta spelare mellan grupper inför terminsstart samt under termin för att ha så homogena grupper som möjligt. Detta är viktigt för allas utveckling och för kvalitén på träningen. Man är inte garanterad att vara i samma grupp eller samma dag hela tiden.