På Lidingö Tennisklubb har vi ett trygghetsråd där vi jobbar för en tydlig struktur där det finns rutiner för att verka för en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna. Av naturliga skäl kallar vi det för Trygg Tennis.

Trygg tennis handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från Barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv. I praktiken innebär det att idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där deltagarna får vara delaktiga.

Läs mer om Trygg Tennis åtgärdsplan

För att kontakta Trygg Tennis-rådet så mailar ni Helena Hägglund eller Cattis Tärnström på sportkontoret@lidingotk.se

Trygg Tennis-rådet består av: Siv Vestin, Helena Hägglund, PG Jönsson, Cattis Tärnström och Cecilia Dufils.