Lidingö Tennisklubbs trygghetsråd, Trygg Tennis, finns för att ha en ungdomsverksamhet fri från kränkningar av något slag, små som allvarligare. När någon incident kommer till vår kännedom agerar vi snabbt enligt handlingsplan och rutiner.  Vi vill ha en idrott där alla känner sig välkomna under hela livet.

Trygg Tennis mål är en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från Barnkonventionen och utifrån ett barnrättsperspektiv. I praktiken innebär det att idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där deltagarna får vara delaktiga.

Om ditt barn råkar ut för något, kontakta Trygg Tennis-rådet på tryggtennis@lidingotk.se eller använd vår Trygg Tennis-brevlåda i hallen.

Läs mer om Trygg Tennis åtgärdsplan

 

Trygg Tennis-rådet består av:

Siv Vestin, Cattis Tärnström och PG Jönsson.

 

Orättvisor, kränkningar, mobbing och trakasserier finns i samhället – och det finns också inom tennisen. Vi är inte skonade och det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att verka för en tryggare tennis. Titta på filmen nedan som är inspirerad av verkligheten men med påhittade händelser.

En trygg idrottsmiljö

För att främja en trygg idrottsmiljö följer vi Barnens spelregler som Riksidrottsförbundet tillsammans med BRIS har tagit fram. I korta drag handlar det om att verka för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Innehållet är indelat i sju ”regler”:

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld.
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier.
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Utförlig information om Barnens spelregler hittar du på barnensspelregler.se.

Visselblåsartjänst

Vid känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd finns visselblåsartjänsten där Riksidrottsförbundet erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten.

RFs visselblåsartjänst

Förening eller enskild person får, öppet eller anonymt, påkalla Idrottsombudsmannens uppmärksamhet gällande förhållande inom idrottsrörelsen.

Kontakta idrottsombudsmannen

Var schysst på och utanför banan

På länken nedan hittar ni Players school som tar upp bollen för ett schysst matchspel!

Players school

 

Läs mer om Trygg Tennis på tennis.se