Välkommen till årsmötet

17 mars 2024

Lidingö Tennisklubb hälsar samtliga medlemmar välkomna till årsmöte 2024

NÄR: Torsdagen den 25 april kl 19.00.

VAR: Mötet kommer äga rum på Lidingö Stadshus lokal Fjäderholmarna.

Vänligen OSA till sportkontoret@lidingotk.se senast 11 april.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar och föredragningslista.

Förslag till ändring av stadgarna.

Förslag till extra punkter på föredragningslistan/motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 mars.

Årsmöteshandlingar finns att tillgå i LTK’s reception senast 18 april.

Medlem som har betalat sin medlemsavgift för 2024 och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig.

 

Välkommen!

/ Styrelsen Lidingö Tennisklubb