Vi har en har en tydlig organisation.

Samarbetet mellan styrelse och operativ personal är en viktig nyckel för en lyckad organisation där vi tillsammans arbetar för att erbjuda våra medlemmar den bästa upplevelsen och servicen.

Klubben har vuxit lavinartat de sista åren och inför höstterminen 2019 gjordes därför en mindre omorganisation med syftet att förtydliga ansvarsområden och roller.

För att se schemat i större format, klicka här.