POLICY VID AVANMÄLAN

Detta gäller vid avanmälan från kurs/uppsägning av plats i verksamheten.

Plats i verksamheten

Om man ej önskar behålla sin plats i verksamheten dvs tennisskola/vuxenkurs påföljande termin skall detta meddelas.

Sista dag för avanmälan inför vårterminen är den 1 december, och sista dag för avanmälan inför höstterminen är den 15 maj.

I det fall avanmälan sker senare än ovanstående datum, är kursdeltagaren skyldig att betala avgift enligt nedan:

  • Efter sista avanmälningsdagen (fram till en vecka in på terminen)      600 kr
  • 1 vecka in på terminen                                                                                  1000 kr
  • 2 veckor in på terminen                                                                                1400 kr
  • 3 veckor in på terminen                                                                                1800 kr
  • 4 veckor in på terminen                                                          full terminskostnad

Anledningen till detta är att klubbens administrativa kostnader ska täckas, samt att platsen inte alltid kan fyllas på med annan deltagare.

Skada

Vid uppvisande av ett läkarintyg för skada/sjukdom får man hälften av kostnaden för återstående lektioner, minus 300 kr, i administrationsavgift tillgodo. Detta gäller från det datum som skadeanmälan kommer klubben tillhanda.

POLICY GÄLLANDE AVGIFTER

  • Delbetalning/betalningsplan kan beviljas av styrelsen i undantagsfall.
  • Medlem som väljer att inte betala i tid får en betalningspåminnelse med 10 dagars betalningsfrist samt 250 kr i förseningsavgift.
  • Medlem som fortfarande inte betalat 10 dagar efter betalningspåminnelsen får ett skriftligt brev undertecknat från styrelsen där det framgår att ärendet kommer skickas till inkasso. Medlem som trots detta ej erlagt föreskrivna avgifter, fråntages sina medlemsrättigheter. Dessa kan genom styrelsebeslut eventuellt återfås igen efter fullgjord betalning.

 

Detta gäller vid avbokning från bokade läger/lovkurser/privatlektioner/tävlingar:

Privatlektioner

Om du inte kan komma till din bokade privatlektion ringer du din tränare senast 24 timmar innan bokad tid för att inte bli debiterad. Sker avbokning efter det sker full debitering.

Läger/lovkurser

Du måste vara medlem för att deltaga. Anmälan till läger och lovkurser är bindande. Ångerrätten gäller ej. Vid sjukdom eller skada återfås 50 % av avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Tävlingar

Anmälan till klubbens tävlingar är bindande efter det att anmälningstiden har gått ut. Efter sista anmälningsdagen betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Detta är praxis i  turneringar i Sverige.

Uppsägning av kontrakt:

För att säga upp kontraktet måste det göras skriftligen till sportkontoret@lidingotk.se senast den 31 mars, för att inte kontraktet skall förlängas ytterligare ett år.