Policy för LTK:s seriespel

Baserat på klubbens värdegrund: Utveckling, glädje, respekt

Syfte:

Lidingö Tennisklubb har som övergripande mål att stimulera intresset för att tävla och spela matcher i alla åldrar i synnerhet lagspel. Lidingö Tennisklubb välkomnar deltagande i serier för både första- och andralag.

Grunder:

LTK vill att medlemmar tävlar/spelar mer matcher och framförallt i lag vilket ska leda till en atmosfär av gemenskap, energi, utveckling, en vilja att testa och försöka. Detta ska ge motiverade tränare, högre kompentens som i sin tur ska gynna alla våra medlemmar.

Det skall vara klart och tydligt hur uttagningen till seriespelet går till samt vilka krav klubben ställer på deltagarna.

Uttagningen av laget skall vara rättvis och transparent och alla klubbmedlemmar som så önskar skall ha möjligheten att vara aktuella för att tas ut till ett seriespelslag.

Då hänsyn måste tas till befintliga ekonomiska resurser och bankapacitet, kan Lidingö Tennisklubb endast stå för fritt spel för förstalagen samt genom godkännande tillåta andralags deltagande som får stå för egna kostnader enligt nedan befintlig policy. Med andra ord gör vi bedömningen att det i nuläget finns utrymme för att ha ett visst antal andralag. Detta kommer att ses över med regelbundenhet. Detta gäller inne-serierna. För uteserien görs bedömningen att endast förstalag kan deltaga pga bankapaciteten.

Mål:

Klubbens mål med seriespelet:

Lidingö Tennisklubb ska ett lag i högsta divisionen i varje ålderskategori i veteranlagsserierna.

Att bygga Lidingö TK:s varumärke

Att alltid ställa upp med bästa möjliga lag

Att så många lag som möjligt ska vinna sin respektive serie

Representationslag i seriespelet:

Lidingö TK ställer upp med ETT representationslag i varje ålderskategori. LTK står för alla kostnader för representationslagen vilket innebär bankostnad, bollar, fika samt anmälningsavgift.

 • Minsta antal är 3 pers/lag förutom herrar div 1 där minsta antal är 4 pers/lag.

Gällande maxantal: Spelare som ingår truppen och deltar på träningarna ska realistiskt ha möjlighet att ta en plats.

 • Att spela i den ålderskategori man tillhör
 • Att endast vid brist på spelare kunna spela i en yngre ålderskategori och då med klubbens godkännande. Egen ålderskategori ska alltid prioriteras.

Lag 2

Lag 2 står själv för anmälningsavgiften till förbundet ca 1 250 kr/säsong, samt banhyra för hemmamatcher, LTK bjuder på bollar samt fika. LTK sköter administrationen med förbundet gällande anmälan.

Följande lag finns att delta i (vissa av ålderskategorierna delas upp i lag 1 och lag 2):

Damer: D35, D45, D55, D65, D70, D75

Herrar: H35, H45, H55, H65, H70, H75

Uttagning:

Laguttagningen sker enligt några olika steg:

 1. Intresseanmälan för att delta i seriespel mailas in till: sportkontoret@lidingotk.se. I mailet anges namn, personnummer samt vilket lag man vill vara med i. Sista anmälningsdag för intresseanmälan är 15 maj.
 2. Alla spelare som skickat in intresseanmälan bedöms av lagkapten från respektive lag utifrån följande kriterier:
 • Resultat i BHS
 • Resultat i externa tävlingar (ranking)
 • Provspelning med lagkapten
 1. Efter lagkaptens bedömning tas respektive lag ut i samråd med ansvarig från klubben. (Klubben utser en lagkapten för varje lag.)
 2. Åsikter/klagomål på uttagningar tas upp med klubbens ansvariga. Mailas till sportkontoret@lidingotk.se

Klubbens krav på de som deltar i seriespelet:

Om man blivit uttagen och tackat ja att vara med i ett av klubbens lag så gäller följande:

 1. Varje spelare måste se till att ha en betald licens samt att man officiellt representerar Lidingö TK.
 2. Alla spelare förväntas vara tillgängliga för alla lagets matcher så att bästa möjliga lag alltid kan tas ut.
 3. Alla spelare skall använda Lidingö TK:s matchställ (finns till rabatterade priser i shopen).
 4. Alla spelare ska vid alla lägen, både på och utanför banan, leva upp till Lidingö TK:s värdegrunder.
 5. De spelare som bryter mot ovanstående regler riskerar att uteslutas ur laget.