UTTAGNINGSKRITERIER

Tävlingsgrupperna REGION – NATIONELL – INTERNATIONELL

Uttagning till respektive tävlingsgrupp görs i samråd av klubbens tränare och sker normalt 2 ggr/år i samband med höst- och vårterminens start. Förändringar däremellan sker endast i undantagsfall.

Vi tillämpar ”öppna dörrar” inom grupperna vilket innebär att man ena terminen kan tillhöra en kategori och nästa en annan, detta gäller både uppåt och nedåt.

Grundregeln är att spelarna tar ut sig själva till respektive grupp genom nedanstående kriterier:

KRITERIERFÖRKLARING
ANTAL SPELADE TÄVLINGARRespektive grupp har ett uppsatt antal tävlingar som skall spelas per år. Om antalet inte uppfylls pga. långtidsskada eller sjukdom, tas det i beräkning.

Antalet spelade tävlingar MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

TÄVLINGSRESULTATTävlingsresultaten MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

Vid uttagningar för 12 år och äldre gäller bäst ranking om det står mellan två spelare. Under 12 år tar tränarna ut spelarna efter insatser på träningar och matcher bakåt i tiden.

SPELSTYRKABedöms utifrån givna nivåer för en spelares fysiska utveckling och står i relation till ålder och kön.
EGET DRIVEget initiativ till egenträning på och utanför tennisbanan är något vi uppmärksammar.
SAMARBETSFÖRMÅGAFair play och kamratskap är viktig för klubbens och individens utveckling.  Stor vikt kommer att läggas på samsyn mellan spelare, tränare och förälder på hur bästa tänkbara utvecklingsmiljö skapas. Inte förrän detta är gjort kommer en intagning till gruppen vara aktuell. Detta oavsett vilka sportsliga framgångar spelaren har uppnått.

REGION

Ansvarig kontaktpersonFabio Mizzon
ÅlderFrån 12 år
Tim tennis/vecka3 – 4 tim.
Antal spelade tävlingar per årMinimum 12 tävlingar i Stockholmsregionen. Krav att deltaga i KM samt Lidingöspelen
FysträningJA. Eget program i samråd med tränare. Två fystester per år kommer att genomföras på LTK.
Antal spelare per banaMax 4 elever med 1 tränare
Metod50 % tennisteknik

30 % strategi/taktik

20 % matchspel

TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt

NATIONELL

Ansvarig kontaktpersonFabio Mizzon
ÅlderFrån 12 år
Tim tennis/vecka6 + (eventuella morgonträningar)
Antal spelade tävlingar per årMinimum 22 tävlingar. Krav att deltaga i KM, Lidingöspelen, SALK,

JSM inne & ute samt Båstadtennis

FysträningEget program i samråd med tränare. Två fystester per år kommer att genomföras på LTK.
Antal spelare per banaMax 4 elever med 1 tränare
Metod40 % tennisteknik

30 % strategi/taktik

30 % matchspel

TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt

INTERNATIONELL

Ansvarig kontaktpersonFabio Mizzon
ÅlderFrån 13 år
Tim tennis/veckaIndividuellt anpassat program
Antal spelade tävlingar per år+ 20 tävlingar

Varav 30% internationella tävlingar

SALK, JSM, Båstad + KM samt Lidingöspelen krav att deltaga

Obligatorisk fysträningJA, enligt individuellt upplägg med fystränare.
Antal spelare per banaGrupp + individuella pass
MetodIndividuellt upplägg utifrån spelarens behov. Nära kontakt med fystränare, landslagstränare och förbundstränare.
TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Internationellt grusläger i april/maj

UPPFÖLJNING

Region•Individuellt möte med tränare en gång per år tillsammans med föräldrar.
Nationell•Individuellt möte med tränare två gånger per år tillsammans med föräldrar.
Internationell•Kontinuerlig feedback till spelare och förälder

•Kontinuerlig kontakt med landslagstränare, regionstränare.