UTTAGNINGSKRITERIER

Tävlingsgrupperna REGION – NATIONELL – INTERNATIONELL

Engagemang och tävlandet är nyckelordet för att delta i tävlingsgruppen. Engagemang bör finnas hos alla inblandade: tränare, föräldrar, andra anhöriga och framförallt hos spelaren. ”Det egna inre drivet” är oerhört viktigt. Vi jobbar med en långsiktig plan och inte kortsiktig resultatfixering. Vi vill skapa en avslappnad och målmedveten tävlingsmiljö.

Minsta ålder på spelare som blir uttagna till tävlingsgruppen är 12 år eller det året som de fyller 12. Uttagning till respektive tävlingsgrupp görs i samråd av klubbens tränare och sker normalt 2 ggr/år i samband med höst- och vårterminens start. Förändringar däremellan sker endast i undantagsfall.

Vi tillämpar ”öppna dörrar” inom grupperna vilket innebär att man ena terminen kan tillhöra en kategori och nästa en annan, detta gäller både uppåt och nedåt.

Grundregeln är att spelarna tar ut sig själva till respektive grupp genom nedanstående kriterier:

KRITERIERFÖRKLARING
ANTAL SPELADE TÄVLINGARRespektive grupp har ett uppsatt antal tävlingar som skall spelas per år. Om antalet inte uppfylls pga. långtidsskada eller sjukdom, tas det i beräkning.

Antalet spelade tävlingar MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

TÄVLINGSRESULTATTävlingsresultaten MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

Vid uttagningar för 12 år och äldre gäller bäst ranking om det står mellan två spelare. Tävlingsresultaten tas i hänsyn när spelare tas ut tillsammans med andra kriterier som spelstyrka, eget driv, och samarbetsförmåga.

SPELSTYRKABedöms utifrån givna nivåer för en spelares tekniska, fysiska, taktiska, mentala utveckling och står i relation till ålder och kön.
EGET DRIVEget driv är en förutsättning för tävlingsgruppen.
SAMARBETSFÖRMÅGAFair play och kamratskap är viktig för klubbens och individens utveckling.  Stor vikt kommer att läggas på samsyn mellan spelare, tränare och förälder på hur bästa tänkbara utvecklingsmiljö skapas. Inte förrän detta är gjort kommer en intagning till gruppen vara aktuell. Detta oavsett vilka sportsliga framgångar spelaren har uppnått.

REGION

Ansvarig kontaktpersonLeo Öberg
ÅlderFrån 12 år
Tim tennis/vecka3 – 4 tim.
Antal spelade tävlingar per årMinimum 12 tävlingar i Stockholmsregionen. Krav att deltaga i KM samt Lidingöspelen
FysträningEget program i samråd med tränare.
Antal spelare per banaMax 4 elever med 1 tränare
Metod50 % tennisteknik

30 % strategi/taktik

20 % matchspel

TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt

NATIONELL

Ansvarig kontaktpersonLeo Öberg
ÅlderFrån 12 år
Tim tennis/vecka6 + (eventuella morgonträningar)
Antal spelade tävlingar per årMinimum 22 tävlingar. Krav att deltaga i KM, Lidingöspelen, SALK, JSM inne & ute, Båstad Corem Open, RM och Next Generation Zonspel.
FysträningEget program i samråd med tränare. Två fystester per år kommer att genomföras på LTK.
Antal spelare per banaMax 4 elever med 1 tränare
Metod40 % tennisteknik

30 % strategi/taktik

30 % matchspel

TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt

INTERNATIONELL

Ansvarig kontaktpersonFabio Mizzon
ÅlderFrån 13 år
Tim tennis/veckaIndividuellt anpassat program
Antal spelade tävlingar per år+ 20 tävlingar

Varav 30% internationella tävlingar

SALK, JSM, Båstad + KM samt Lidingöspelen krav att deltaga

Obligatorisk fysträningJA, enligt individuellt upplägg med fystränare.
Antal spelare per banaGrupp + individuella pass
MetodIndividuellt upplägg utifrån spelarens behov. Nära kontakt med fystränare, landslagstränare och förbundstränare.
TräningslägerUnder alla skollov erbjuds extra träning.

Internationellt grusläger i april/maj

UPPFÖLJNING

Region•Individuellt möte med tränare en gång per termin tillsammans med föräldrar.
Nationell•Individuellt möte med tränare en gång per termin tillsammans med föräldrar.
Internationell•Kontinuerlig feedback till spelare och förälder

•Kontinuerlig kontakt med landslagstränare, regionstränare.