TÄVLINGSGRUPP

Region- Nationell- Internationell

Vår Filosofi

 • Engagemang och tävlandet är nyckelordet för att delta i tävlingsgruppen. Engagemang bör finnas hos alla inblandade: tränare, föräldrar, andra anhöriga och framförallt hos spelaren. ”Det egna inre drivet” är oerhört viktigt.
 • Vi jobbar med en långsiktig plan och inte kortsiktig resultatfixering.
 • Vi vill skapa en avslappnad och målmedveten tävlingsmiljö.

Minsta ålder på spelare som blir uttagna till tävlingsgruppen är 12 år eller det året som de fyller 12. Uttagning till respektive tävlingsgrupp görs i samråd av klubbens tränare och sker normalt i samband med höstterminens start. Förändringar däremellan sker endast i undantagsfall.
Vi tillämpar ”öppna dörrar” inom grupperna vilket innebär att man ena terminen kan tillhöra en kategori och nästa en annan, detta gäller både uppåt och nedåt. Det gäller även gruppindelning av träningstider.

Kriterier

ANTAL SPELADE TÄVLINGAR

Respektive grupp har ett uppsatt antal tävlingar som skall spelas per år. Om antalet inte uppfylls pga. långtidsskada eller sjukdom, tas det i beräkning. Antalet spelade tävlingar MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

TÄVLINGSRESULTAT

Tävlingsresultaten MÅSTE spegla rätt tävlingsgrupp.

Tävlingsresultaten tas i hänsyn när spelare tas ut tillsammans med andra kriterier som spelstyrka, eget driv, och samarbetsförmåga

SPELSTYRKA

Spelstyrka bedöms utifrån givna nivåer för en spelares tekniska, fysiska, taktiska, mentala utveckling och står i relation till ålder ock kön.

INSTÄLLNING

Spelaren har en seriös inställning och intensitet på och utanför banan. Eget driv är en förutsättning för att vara med i tävlingsgruppen.

SAMARBETSFÖRMÅGA

Fair play och kamratskap är viktig för klubbens och individens utveckling. Stor vikt kommer att läggas på samsyn mellan spelare, tränare och förälder på hur bästa tänkbara utvecklingsmiljö skapas. Detta oavsett vilka sportsliga framgångar spelaren har uppnått.

 

REGION

Ansvarig tränare
Leo Öberg

Ålder
12 år och äldre

Antal pass/vecka
3-4

Antal spelade tävlingar per år
Minst 12 tävlingar i Stockholmsregionen. Krav att delta i KM och Lidingöspelen.

Fysträning
Delta på klubbens fysträning. Annan idrott samma tid anser vi som ett substitut för fysträning.

Fysträning sker på:
Måndagar 16.00-17.00, 17.00-18.00
Onsdagar 16.00-17.00, 17.00-18.00
Fredagar 16.00-17.00

Antal spelare per bana
Max 4 elever per bana

Träningsmetod
50% teknik
30% strategi/taktik
20% matchspel

Träningsläger

Under skolloven erbjuds extra träning. Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt.

Skyldigheter för spelare

 • Döma på klubbens tävlingar om tillfrågad
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)
 • Vara bollkajsor/bollkallar på elitserien om tillfrågad
 • Spela alla klubbens seriematcher om tillfrågad
 • Vara en bra förebild för resten av klubbens medlemmar
 • Hög närvaro och intensitet på träning (tennis och fys)
 • Sköta uppvärmning och stretch och nerkylning på egen hand
 • Göra en grundläggande tävlingsplanering inför varje termin
 • Bära aktuella klubbkläder vid tävlingar och seriespel
 • Endast ta privatlektioner av klubbens tränare

Skyldigheter för föräldrar

 • Vara goda ambassadörer för klubben och sprida positiv energi
 • Överlåta tennisträningen till tränarna (Coachning är inte tillåten på träning eller match)
 • Delta på klubbens utbildningar och möten
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)

Förmåner

 • Spela gratis på drop in tider
 • Möjlighet till personliga spelarsamtal
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar

NATIONELL

Ansvarig tränare

Leo Öberg

Ålder

12 år och äldre

Antal pass/vecka

3-6

Antal spelade tävlingar per år

Minst 22 tävlingar. Krav att delta i KM, Lidingöspelen, SALK, JSM inne & ute, Båstad Corem Open, RM och Next Generation Zonspel(om man är i ålder).

Fysträning

Delta på klubbens fysträning. Annan idrott samma tid anser vi som ett substitut för fysträning.

Fysträning sker på:

Måndagar 16.00-17.00, 17.00-18.00

Onsdagar 16.00-17.00, 17.00-18.00

Fredagar 16.00-17.00

Antal spelare per bana
Max 4 elever per bana

Träningsmetod

40% teknik
30% strategi/taktik
30% matchspel

Träningsläger
Under skolloven erbjuds extra träning. Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt.

Skyldigheter för spelare

 • Döma på klubbens tävlingar om tillfrågad
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)
 • Vara bollkajsor/bollkallar på elitserien om tillfrågad
 • Spela alla klubbens seriematcher om tillfrågad
 • Vara en bra förebild för resten av klubbens medlemmar
 • Hög närvaro och intensitet på träning (tennis och fys)
 • Sköta uppvärmning och stretch på egen hand
 • Göra en grundläggande tävlingsplanering inför varje termin
 • Bära aktuella klubbkläder vid tävlingar och seriespel
 • Endast ta privatlektioner av klubbens tränare

Skyldigheter för föräldrar

 • Vara goda ambassadörer för klubben och sprida positiv energi
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)
 • Överlåta tennisträningen till tränarna (Coachning är inte tillåten på träning eller match)
 • Delta på klubbens utbildningar och möten

Förmåner

 • Spela gratis på drop in tider
 • Möjlighet till personliga spelarsamtal
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar

 

INTERNATIONELL

(För spelare som är aktuella för landslags uttagningar och har börjat spela internationella tävlingar)

Ansvarig tränare
Fabio Mizzon

Ålder
13 år

Antal pass/vecka
Individuellt anpassat program

Antal spelade tävlingar per år

+ 20 tävlingar

Varav 30% internationella tävlingar. Krav att delta i KM, Lidingöspelen, SALK, JSM inne & ute, Båstad Corem Open, RM och Next Generation Zonspel (om man är i ålder).

Fysträning

Delta på klubbens fysträning och individuellt upplägg med fystränare

Fysträning sker på:
Måndagar 16.00-17.00, 17.00-18.00
Onsdagar 16.00-17.00, 17.00-18.00

Fredagar 16.00-17.00

Antal spelare per bana

Grupp + individuella pass

Träningsmetod

Individuellt upplägg utifrån spelarens behov. Nära kontakt med fystränare, landslagstränare och förbundstränare

Träningsläger

Under skolloven erbjuds extra träning. Grusläger i april/maj nationellt eller internationellt.

Skyldigheter för spelare

 • Döma på klubbens tävlingar om tillfrågad
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)
 • Vara bollkajsor/bollkallar på elitserien om tillfrågad
 • Spela alla klubbens seriematcher om tillfrågad
 • Vara en bra förebild för resten av klubbens medlemmar
 • Hög närvaro och intensitet på träning (tennis och fys)
 • Sköta uppvärmning och stretch på egen hand
 • Göra en grundläggande tävlingsplanering inför varje termin
 • Bära aktuella klubbkläder vid tävlingar och seriespel
 • Endast ta privatlektioner av klubbens tränare

Skyldigheter för föräldrar

 • Vara goda ambassadörer för klubben och sprida positiv energi
 • Överlåta tennisträningen till tränarna (Coachning är inte tillåten på träning eller match)
 • Delta på klubbens utbildningar och möten
 • Hjälpa till i cafét under Lidingöloppet. (Pengarna används för att subventionera lägerkostnad)

Förmåner

 • Spela gratis på drop in tider
 • Möjlighet till personliga spelarsamtal
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar

Uppföljning
Region
Spelarsamtal med tränare en gång per termin

Nationell
Spelarsamtal med tränare en gång per termin

Internationell
Kontinuerlig feedback till spelare och föräldrar
Kontinuerligt kontakt med landslagstränare och regionstränare