LTK har en härlig klubbanda med fantastiska ledare och ungdomar och det är viktigt att detta fortsätter. Vi har därför tagit fram några riktlinjer så att alla unga medlemmar ska fortsätta trivas och utvecklas på bästa sätt inom LTK:s verksamhet. Dessa är framtagna av ledare samt föräldra- och spelarrepresentanter i samarbete med LTKs medlemsråd.  Syftet är att alla ska förstå hur vi kan få en fortsatt bra klubbanda i LTK och vad vi ska göra om det uppkommer några problem.

 

Föräldrar

Föräldrar och barn

 • Barnets egen vilja är drivande.
 • Stötta ditt barn.
 • Ge beröm för arbetsinsats och mod att prova nya saker, inte resultat.
 • Lär barnet ta eget ansvar för sin tennis och sina tennisprylar – det är fostrande.
 • Låt barnen initiera eventuella samtal om tennisen, det ska vara deras önskan att prata om tennis.

 

Föräldrar på klubben

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar.
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och uppvärmning. Ditt barn ska bära sin väska själv och fylla sin vattenflaska själv.
 • Visa respekt mot alla och sprid en positiv energi, är vi snälla mot varandra så blir allt så mycket trevligare.
 • Här använder vi ett vårdat språk.
 • Vid frågor, besök hemsida eller anslagstavla. Saknas informationen där så maila sportkontoret@lidingotk.se
 • Alla måste respektera tränare och personal – banan är tränarens arbetsplats. Därför vill vi att du följer reglerna. Du får inte beträda banan under eller i anslutning till träning och match.

 

Föräldrar på tävling

 • Hälsa på spelare, föräldrar och tränare som du träffar.
 • Lär ditt barn ta eget ansvar för sitt material och uppvärmning. Ditt barn ska bära sin väska själv och fylla sin vattenflaska själv.
 • Ha en lugn approach på läktaren men applådera gärna fina poäng, oavsett vem som vinner bollen.
 • Ge beröm för spelarens arbetsinsats och uppträdande men ta ej tränarrollen.
 • Barnen ska själva anmäla sin närvaro till tävlingsledningen och ha koll på när han/hon ska gå in på banan.
 • Ge positiv feedback till motståndaren oavsett vinst eller förlust.

 

Bör undvikas av föräldrar

 • Gå inte in på banan vid träning eller match.
 • Ta ej tränarrollen, låt barn och tränare sköta tennisen.
 • Vid tävling, klappa inte vid motståndarens misstag.
 • Lär barnen att ta ansvar för sin prestation. Undanflykter eller skylla ifrån sig på fusk, dåliga banor osv. är aldrig tillåtet.
 • Spring inte och köp bananer/fyll vattenflaskor under match eller pågående träning. Spelaren ska själv svara för sina förberedelser.
 • Under match ska du aldrig kommentera domslut eller lägga dig i det som händer på banan. Spelarna och tävlingsledningen sköter detta.

 

Spelare

Spelare på klubben

 • Här på klubben så hälsar vi på alla!
 • Vi respekterar varandras ägodelar både på banan och i omklädningsrummen, samt klubbens lokaler.
 • Vi respekterar varandras integritet-inga bilder, uttalanden etc. i sociala medier som inte är godkänd av vederbörande.
 • Du är ansvarig för din tennis, kämpa alltid 100 %.
 • Här använder vi ett vårdat språk – ditt beteende är ditt varumärke!
 • Du är ansvarig för att ha koll och bära på ditt material.
 • Fokusera alltid på det du kan påverka.
 • Våga utmana dig själv och testa nya saker.
 • Sprid glädje och positiv energi på och utanför banan.
 • Här behandlar vi alla med respekt. Psykningar och obscena gester mot spelare och domare är inte accepterat.
 • Bär din väska själv och fyll själv din vattenflaska. Ha koll på ditt racket, dina senor och dina kläder.
 • Stötta dina kamrater som du tränar med, märker du om någon blir mobbad eller trakasserad, vänligen säg till oss i personalen direkt. Det är inte att skvallra – det är att hjälpa!

 

Spelare på tävling

 • Du representerar LTK när du tävlar. Uppträd schysst och korrekt på och utanför banan, du är vår ambassadör!
 • Stötta dina klubbkamrater som spelar matcher i samma tävling.
 • Värm upp som ett proffs.
 • Efter varje match är det viktigaste vad du har lärt dig.
 • Du är ansvarig för att anmäla din närvaro till tävlingsledaren samt att packa och bära din väska samt fylla vattenflaska m.m.
 • Ge alltid 100 % hela matchen.
 • Vid lagmatcher så närvarar du hela matchen, även när du inte spelar själv.

 

Bör undvikas av spelare

 • Skyll aldrig ifrån dig. Ta ansvar för din insats. Vi kallar ingen motståndare för fuskare, gnetare eller andra uttryck och vi skyller inte på banor, eller bollar eller annat.

Tränare/Ledare/Personal

Tränaren

 • Stötta och uppmuntra, glöm ej att ge feedback.
 • Var en förebild, var lyhörd och var observant på ett barns välmående.
 • Ge alla uppmärksamhet och var flexibel i ditt sätt att instruera.
 • Uppmuntra så ofta det är möjligt, uppmärksamma ett bra beteende och ge beröm för det.
 • Sprid positiv energi.
 • Rättvis behandling, våga agera – det ger nöjda elever.
 • Hälsa på och respektera alla.

På tävling

 • Sprid positiv energi.
 • Ge feedback – var engagerad .
 • Matchbevaka så många som möjligt.

 

Om vi alla hjälps åt att bidra till att LTK är en trevlig plats så trivs fler. Vi vill helst inte ägna oss åt tråkigheter som att ringa föräldrar eller behöva stänga av medlemmar pga dåligt beteende. Därför följer vi Trygg Tennis-åtgärdsplan.

Har du frågor eller andra funderingar, mejla oss på tryggtennis@lidingotk.se

 

1: Beteendet uppmärksammas. 2: Beteendet varnas. 3: Beteendet bearbetas. 4: Beteendet får en konsekvens.

Barn och ungdomar

 1. Beteendet uppmärksammas:
 • Individuellt
 • Direkt
 • Av de som ser det
 1. Beteendet varnas:
 • Möte med spelare och föräldrar, mötet hålls av personal och/eller medlemsråd. Handlingsplan skapas.

 

Frågor & funderingar?

Hit kan du vända dig:

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejl stöttar föräldrar och andra vuxna i alla frågor som gäller barn. Det kostar bara en markering att ringa och man kan vara anonym. De som svarar är själva föräldrar och har utbildats i frågor som rör barn- och ungdomsidrott.
Mejla: foraldrar@rb.se eller Ring: 020-786 786

Rädda Barnens centrum för barn och unga i utsatta livssituationer

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer erbjuder behandling och stöd för barn och unga. Centrum arbetar med särskilt utsatta grupper av barn men tar aldrig över det ansvar som samhället har för vård och behandling. www.raddabarnen.se/centrum Tel: 08-698 90 00

Andra som kan hjälpa:

Via länken nedanför finns fler tips på var du kan vända dig för att prata med någon om din oro för ett barn. www.raddabarnen.se/omettbarnfarilla