Policy vid avanmälan från kurs/uppsägning av plats/bokad privatlektion:

Om man ej önskar behålla sin plats i tennisskola/vuxenkurs påföljande termin skall detta meddelas i god tid. Sista dag för avanmälan inför vårterminen är den 1 december, och sista dag för avanmälan inför höstterminen är den 15 maj.

I det fall avanmälan sker senare än ovanstående datum, är kursdeltagaren skyldig att betala kursavgift enligt nedan:

 

Sen avanmälan (före terminsstart)    200 kr

1 vecka in på terminen                         400 kr

2 veckor in på terminen                       600 kr

3 veckor in på terminen                       800 kr

4 veckor in på terminen                     1000 kr

5-10 veckor in på terminen          full betalning

 

Anledningen till detta är att klubbens administrativa kostnader ska täckas, samt att platsen tas upp och ej kan erbjudas till annan deltagare.

Skada

Vid skada/sjukdom gäller att man får hälften av kostnaden för återstående lektioner (från det datum skadeanmälan kommer in) minus 200 kr i adminitrationsavgift tillgodo, under förutsättning att man kan uppvisa ett läkarintyg.

Läger/lovkurser

Anmälan till läger och lovkurser är bindande. Ångerrätten gäller ej. Vid sjukdom eller skada återfås 50% av avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Privatlektioner

Om du inte kan komma till din bokade tid ringer du din tränare senast 24 timmar innan bokad tid för att inte bli debiterad. Vid avbokning inom 24 timmar innan det bokade tillfället sker full debitering.