Under hösten kommer vi att implementera ett ratingssystem för vuxna spelare i Lidingö TK som deltar i LTKs verksamhet (träningar/matcher). Alla kommer att tilldelas en rating, vilket med en siffra 1.0–7.0, anger vilken spelnivå man ligger på.

Syftet med ratingen är att på ett bättre sätt kunna hantera drop-in, olika grupper och nya spelare som ska in i verksamheten.

Som måttstock för detta ligger klubbens gruppspel (BHS) där spelare i grupp 1 har en rating på 5.0 och spelare i grupp 20 en rating på 2.0–2.5.

Ansvarig för att sätta ratingen är Magnus Frankling.

BHS-spelarna tilldelas sin rating enligt ovanstående.

Trivselspelarna kommer få en rating efter kontakt mellan gruppledarna och Magnus. Vuxenkursdeltagarna/drop in-spelare kommer få sin rating efter en dialog mellan respektive tränare och Magnus. Spelare som står i kö för olika spelformer kommer att bli kallade till uppspel med Magnus med start i januari 2021 för att få sin rating.

Vi vill poängtera att detta inte är ett rankingssystem utan endast ett nivåanpassningsverktyg för att säkerställa bra träningar/matcher för alla.

En närmare beskrivning av Lidingö TK:s ratingsystem finns att ta del av här.