KLUBBENS VÄRDEGRUND & TRIVSELREGLER

Vi hoppas att alla ska trivas på Lidingö Tennisklubb. Hit kommer vi för att idrotta, umgås och arbeta. Vår målsättning är att skapa ett livslångt intresse för tennis och att varje individ, utifrån egna förutsättningar och ambitioner, utvecklas på Lidingö Tennisklubb.

Klubbens värdegrundsord – UTVECKLING – GLÄDJE – RESPEKT genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Rätt inställning sprider sig, på och utanför banan.

 • Banhyran vara betald innan banan beträds.
 • Spel på banan avbryts senast när den bokade tiden är slut.
 • Tennisbanorna får endast beträdas med rena tennisskor och med sulor som inte färgar av sig.
 • Inga ytterskor eller grusskor
 • Inga bollar använda på grusbanor får användas inne
 • Endast privattränare som är godkända av klubben får hålla lektioner.
 • All träning/tävling sker på egen risk.
 • Håll ordning i omklädningsrum och på toaletter, använd papperskorgar.
 • Nödutgångarna är plomberade och larmade och får endast öppnas vid nödsituation eller av personal.

Vi tar hand om varandra, vi behandlar motspelare, personal och andra medlemmar samt besökare med respekt. Märker du att någon blir illa behandlad, vänligen säg till oss i personalen direkt. Ungdomar se Trygg Tennis.

Vi hoppas såklart reglerna ska hjälpa alla att trivas i hallen och ha kul på banorna, om det inte efterlevs finns det åtgärder och konsekvenser*

VI HOPPAS DU SKA TRIVAS PÅ LIDINGÖ TENNISKLUBB,

VARMT VÄLKOMMEN!

 

*Följande konsekvenser och åtgärder kan bli aktuella om medlemmar bryter mot reglerna:

 • Personer som bryter mot ovanstående regler kan avvisas från hallen. Erlagda avgifter återbetalas inte.

För juniorer/seniorer som bryter mot Svenska Tennisförbundets normer som återfinns i Tävlingsbestämmelserna är regelverket utformat enligt följande:

 • Tillsägelse
 • Varning
 • Avstängning från träningen under en period bestämd av klubbchefen
 • Uteslutning ur klubben (detta beslut tas av styrelsen)

Den som på något sätt förstör hallen och dess inventarier eller på annat sätt orsakar kostnader för klubben, riskerar uteslutning/portning från klubben/hallen samt att bli personligt ersättningsskyldig.

Vänligen meddela sportkontoret omgående om du upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.

 

På Lidingö Tennisklubb har vi ett trygghetsråd där vi jobbar för en tydlig struktur där det finns rutiner för att verka för en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna.

Läs mer om Trygg Tennis.