Nya avgifter 2018

13 december 2017

Avgifter för tennisspel på LTK har i många fall legat oförändrade under ett flertal år. Medlemsavgifterna har varit oförändrade i tio år, kursavgifter har varit oförändrade i fyra år och banhyror har varit oförändrade i tre år.
För att klubben framöver ska kunna bibehålla ett resultat för att täcka framtida underhåll av tennishallen, kommer kursavgifter och banhyror att anpassas 2018 till det ökade kostnadsläget. Samtidigt är målsättningen att klubben fortsatt ska kunna erbjuda alla medlemmar att spela tennis till en rimlig kostnad. Generellt höjs avgifterna med cirka 6%.

 

Medlemsavgifterna höjs från 300 kr/år till 400 kr/år för seniorer och från 150 kr/år till 200 kr/år för juniorer. Höjningen beslutades av medlemmarna vid ordinarie årsmöte den 25 april 2017.

Banhyror för medlemmar höjs med 10 kr/timme och hyra av bollmaskinen höjs med 25 kr/timme.

Avgifter för Privatlektioner höjs med mellan 30-50 kr/timme.

Avgifter för Gruppspel (BHS) och Trivselspel höjs med 170 kr per termin.

Avgift för Vuxenkurser höjs med 14 kr/timme, vilket motsvarar en terminshöjning på cirka 252 kr.

Avgift för Frukosttennis höjs med 11 kr/timme, vilket motsvarar en terminshöjning på cirka 198 kr.

Drop-in tennis i form av Cardiotennis, Lunchtennis och Matchspelsträning höjs med 20 kr/gång.

Avgifter för Juniorträning har för träning en gång per vecka höjts med cirka 6%. För träning flera gånger per vecka har klubben beslutat om en ny rabattpolicy som ger 25% rabatt på den andra träningstimmen/vecka, 50% rabatt på den tredje träningstimmen/vecka och 75% rabatt på träningstimme fyra och uppåt/vecka. Eftersom rabatter för flera träningstimmar/vecka tidigare varit olika mellan tennislekis, minitennis, tennisskola och juniorklubb, och inte heller varit stringenta, innebär den nya rabattpolicyn större procentuella höjningar vid träning flera gånger i veckan.

Tennislekis höjs med 120 kr/termin (1 tim/vecka) och med 700 kr/termin (2 tim/vecka)

Minitennis höjs med 120 kr/termin (1 tim/vecka) och med 790 kr/termin (2 tim/vecka)

Tennisskola & Juniorträning höjs med 150 kr/termin (1 tim/vecka), med 445 kr/termin (2 tim/vecka) och med 1 240 kr/termin (3 tim/vecka)

Juniorklubb höjs med 150 kr/termin (1 tim/vecka) och med 273 kr/termin (2 tim/vecka).

Tävlingsgrupper från 4 tim/vecka och mer blir höjningen från 1 250 kr/termin

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta ekonomiansvarig Clarissa Dahlfors (ekonomi@lidingotk.se).
Fortsatt lycka till med din tennis!