Välkommen på årsmöte 24 april

28 mars 2018

Lidingö Tennisklubb hälsar samtliga medlemmar

välkomna till årsmöte 2018.

 

Tidpunkt:    

Tisdag den 24 april 2018 kl.18:30

Närvaro och plats:

Mötet kommer att äga rum på Scandic Foresta. Vänligen OSA till LTK’s kansli senast 8 april.
Detta för att vi ska ha möjlighet att planera med mat och dryck, samt storlek på lokal.

Agenda:

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar och föredragningslista.
Förslag till extra punkter på föredragningslistan skall vara styrelsen tillhanda senast  24 mars 2018.
Presentation av verksamhetsåret 2017. Årsmöteshandlingar finns att tillgå på LTK’s kansli senast 17 april.

Rösträtt:     

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på mötet.
Rösträtten är personlig.

Välkommen!
/ Styrelsen LTK

 

Klicka här för att läsa föredragningslistan för årsmötet 2018.