Välkommen på årsmöte

16 februari 2022

Lidingö Tennisklubb hälsar samtliga medlemmar välkomna till årsmöte torsdagen den 28 april kl 18.30. Mötet kommer äga rum på Scandic Foresta.

Vänligen OSA till sportkontoret@lidingotk.se senast 14 april.

AGENDA: Årsmötesförhandlingar enligt stadgar och föredragningslista. Förslag till extra punkter på föredragningslistan ska vara styrelsen tillhanda senast 28 mars. Presentation av verksamhetsåret 2021. Årsmöteshandlingar finns att tillgå på LTK’s kansli senast 21 april.

Medlem som har betalat sin medlemsavgift för 2022 och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig.

Välkommen!

/ Styrelsen LTK