Skärpta riktlinjer i Stockholm

30 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har kommit med beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län.

RF och Svenska Tennisförbundet har därefter anpassat sina råd och direktiv. Mot bakgrund av ovanstående har Lidingö Tennisklubbs styrelse beslutat:

 • BHS-omgången ställs in, schemat med tiderna kvarstår och spelarna får på frivillig basis spela mot varandra.
 • Trivselgrupper – spel på frivillig basis, tiderna ligger kvar.
 • Vuxenträningen ställs in, men banorna och tiderna görs tillgängliga för deltagarna att spela på under eget ansvar.
 • Drop-in verksamheten ställs in.
 • Privatträningar kan genomföras.
 • Strötider kan bokas som vanligt.
 • Vi stänger omklädningsrummen, enbart toaletterna får nyttjas. Barn födda 2005 eller senare får nyttja omklädningsrummen fullt ut.
 • Café/Reception öppen som vanligt.
 • Sociala aktiviteter för klubbens medlemmar ställs in tills vidare.

Enbart de som ska spela får vistas i hallen, alla övriga får vänta utanför (gäller ej personal). Tillåtet är att köpa något i caféet för att sedan gå ut igen.

 

TRÄNING:

 • Träningar för spelare födda 2005 och senare genomförs.
 • Träningar för spelare födda 2004 och äldre ställs in. Kontakta Henrik Lindkvist för mer information på henrik.lindkvist@lidingotk.se
 • Träningar som vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå genomförs.

Anvisningarna ovan och de skärpta lokala allmänna råden gäller tills vidare, men minst till den 19 november.

 

TÄVLING:

 • Alla seriematcher i Stockholm skjuts upp – respektive lag ansvarar för planeringen och SvTF/SvTF Stockholm finns tillgängliga för stöd.
 • Elitserien och division 1 är undantaget punkten ovan, då de vänder sig till yrkesmässigt utövande spelare på elitnivå.
 • Lidingöspelen ställs in.

Alla ni medlemmar har varit så duktiga på att hålla avstånd och respektera reglerna och vi hoppas vi kan fortsätta i samma anda, så att vi så snart som möjligt kan återgå till det normala.

 

Styrelsen

Lidingö Tennisklubb

2020-10-30