TRIVSEL/ORDNINGSREGLER

Hit kommer folk för att idrotta, umgås och arbeta. Vi hoppas alla ska trivas under sitt besök hos oss på Lidingö Tennisklubb.

Klubbens värdegrund är:

 • Utveckling
 • Glädje
 • Respekt

Rätt inställning sprider sig, på och utanför banan.

Nedan ordningsregler gäller för alla som vistas i hallen. Du som har bokat en tid ansvarar för att övriga som deltar på din bokade tid, har tagit till sig nedanstående text.

 • All tennisträning/fysträning sker på egen risk. Vid eventuella olyckor/skador gäller egen hemförsäkring. För spelare med licens gäller Svenska Tennisförbundets försäkring.
 • För att vara säker på att banan inte bokas av ska banhyran vara betald innan banan beträds.
 • Nödutgångarna är plomberade och larmade och får endast öppnas vid nödsituation eller av personal.
 • Spel på banan avbryts senast när den bokade tiden är slut, så att efterföljande spelare kan påbörja sin tid när den börjar.
 • Du får inte utan skriftligt tillstånd från klubbchefen idka näringsverksamhet i anläggningen. Som näringsverksamhet räknas t.ex. att själv eller genom annan relaterad part utöva privatträning (betald eller obetald).
 • Vi tar hand om varandra, vi behandlar motspelare, personal och andra medlemmar samt besökare med respekt. Märker du att någon blir illa behandlad, mobbad eller trakasserad, vänligen säg till oss i personalen direkt.
 • För att alla ska trivas är det viktigt att vi tar hand om vår anläggning. Tennisbanorna får endast beträdas med rena tennisskor och med sulor som inte färgar av sig. Joggingskor, skor som använts på utomhusbanor eller övriga utomhusskor är inte tillåtna. Detta gäller även bollar som använts utomhus, dessa ska du inte spela med inomhus.
 • Det är viktigt att du uppför dig sportsligt och kamratligt mot spelare, tränare och personal. Mer om detta hittar du i Tennisförbundets tävlingsbestämmelser på www.tennis.se. (Svenska tennisförbundets normer)

Vi hoppas såklart reglerna ska hjälpa alla att trivas i hallen och ha kul på banorna. Följande konsekvenser och åtgärder kan bli aktuella om medlemmar bryter mot reglerna.

Personer som bryter mot ovanstående regler kan avvisas från hallen. Erlagda avgifter återbetalas inte.

För juniorer/seniorer som bryter mot Svenska Tennisförbundets normer som återfinns i Tävlingsbestämmelserna är regelverket utformat enligt följande:

 1. Tillsägelse
 2. Varning
 3. Avstängning från träningen under en period bestämd av klubbchefen
 4. Uteslutning ur klubben (detta beslut tas av styrelsen)

Den som klottrar eller på annat sätt förstör hallen och dess inventarier, riskerar uteslutning/portning från klubben/hallen samt bli personligt ersättningsskyldig.

Vänligen meddela sportkontoret omgående om du upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.