KLUBBENS VÄRDEGRUND & TRIVSELREGLER

Hit kommer folk för att idrotta, umgås och arbeta. Vi hoppas alla ska trivas under sitt besök hos oss på Lidingö Tennisklubb. Vår målsättning är att skapa ett livslångt intresse för tennisen och nå maximal utveckling utifrån varje individs egna förutsättningar.

Klubbens värdeord – UTVECKLING – GLÄDJE – RESPEKT  ligger som grund för hela vår verksamhet.

 

Rätt inställning sprider sig, på och utanför banan.

Nedan gäller för alla som vistas i hallen.

 • All tennisträning/fysträning sker på egen risk.
 • Banhyran vara betald innan banan beträds.
 • Spel på banan avbryts senast när den bokade tiden är slut.
 • Nödutgångarna är plomberade och larmade och får endast öppnas vid nödsituation eller av personal.
 • Endast privattränare som är godkända av klubben får hålla lektioner.
 • Vi tar hand om varandra, vi behandlar motspelare, personal och andra medlemmar samt besökare med respekt. Märker du att någon blir illa behandlad, vänligen säg till oss i personalen direkt.
 • Tennisbanorna får endast beträdas med rena tennisskor och med sulor som inte färgar av sig.
 • Inga uteskor (ej heller grusskor)
 • Inga bollar använda på grusbanor får användas inne
 • Hjälp till att hålla ordning i omklädningsrum och på toaletter

Vi hoppas såklart reglerna ska hjälpa alla att trivas i hallen och ha kul på banorna.

 

Följande konsekvenser och åtgärder kan bli aktuella om medlemmar bryter mot reglerna:

 • Personer som bryter mot ovanstående regler kan avvisas från hallen. Erlagda avgifter återbetalas inte.

För juniorer/seniorer som bryter mot Svenska Tennisförbundets normer som återfinns i Tävlingsbestämmelserna är regelverket utformat enligt följande:

 • Tillsägelse
 • Varning
 • Avstängning från träningen under en period bestämd av klubbchefen
 • Uteslutning ur klubben (detta beslut tas av styrelsen)

Den som klottrar eller på annat sätt förstör hallen och dess inventarier, riskerar uteslutning/portning från klubben/hallen samt bli personligt ersättningsskyldig.

Vänligen meddela sportkontoret omgående om du upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.

 

På Lidingö Tennisklubb har vi ett trygghetsråd där vi jobbar för en tydlig struktur där det finns rutiner för att verka för en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna.

Läs mer om Trygg Tennis.