TRIVSEL/ORDNINGSREGLER

Hit kommer folk för att idrotta, umgås och arbeta. Vi hoppas alla ska trivas under sitt besök hos oss på Lidingö Tennisklubb.

Klubbens värdegrund är:

 • Utveckling
 • Glädje
 • Respekt

Rätt inställning sprider sig, på och utanför banan.

Nedan gäller för alla som vistas i hallen.

 • All tennisträning/fysträning sker på egen risk.
 • Banhyran vara betald innan banan beträds.
 • Spel på banan avbryts senast när den bokade tiden är slut.
 • Nödutgångarna är plomberade och larmade och får endast öppnas vid nödsituation eller av personal.
 • Endast privattränare som är godkända av klubben får hålla lektioner.
 • Vi tar hand om varandra, vi behandlar motspelare, personal och andra medlemmar samt besökare med respekt. Märker du att någon blir illa behandlad, vänligen säg till oss i personalen direkt.
 • Tennisbanorna får endast beträdas med rena tennisskor och med sulor som inte färgar av sig.
 • Inga uteskor (ej heller grusskor)
 • Inga bollar använda på grusbanor får användas inne
 • Hjälp till att hålla ordning i omklädningsrum och på toaletter

Vi hoppas såklart reglerna ska hjälpa alla att trivas i hallen och ha kul på banorna.

 

Följande konsekvenser och åtgärder kan bli aktuella om medlemmar bryter mot reglerna:

 • Personer som bryter mot ovanstående regler kan avvisas från hallen. Erlagda avgifter återbetalas inte.

För juniorer/seniorer som bryter mot Svenska Tennisförbundets normer som återfinns i Tävlingsbestämmelserna är regelverket utformat enligt följande:

 • Tillsägelse
 • Varning
 • Avstängning från träningen under en period bestämd av klubbchefen
 • Uteslutning ur klubben (detta beslut tas av styrelsen)

Den som klottrar eller på annat sätt förstör hallen och dess inventarier, riskerar uteslutning/portning från klubben/hallen samt bli personligt ersättningsskyldig.

Vänligen meddela sportkontoret omgående om du upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.