Lidingö Tennisklubb är en idrottsförening där man är medlem till dess att man själv begär utträde skriftligen. Nedan finner du policy och information vad gäller avgifter. Välkommen att kontakta sportkontoret om du har frågor.

  • Avanmälan till vårterminen skall ske senast 15/11. Fakturering sker i slutet av november med förfallodatum 31/12.
  • Avanmälan till höstterminen skall ske senast 15/5. Fakturering sker vid midsommar med förfallodatum 15/7.
  • Delbetalning/betalningsplan kan beviljas av styrelsen i undantagsfall.
  • Medlem som väljer att inte betala i tid får en betalningspåminnelse med 10 dagars betalningsfrist samt 250 kr i förseningsavgift.
  • Medlem som fortfarande inte betalat 10 dagar efter betalningspåminnelsen får ett skriftligt brev undertecknat från styrelsen där det framgår att ärendet kommer skickas till inkasso. Medlem som trots detta ej erlagt föreskrivna avgifter, fråntages sina medlemsrättigheter. Dessa kan genom styrelsebeslut eventuellt återfås igen efter fullgjord betalning.