Information om Årsstämma.

15 april 2020

Kära medlemmar, som ni säkert uppmärksammat så är det snart dags för Lidingö TK:s Årsstämma. Tid som gäller är torsdag 23 april kl 17:30.

I normala fall är det ett tillfälle då klubbens medlemmar har möjligheten att samlas och få information om läget i klubben, både ekonomiskt och aktivitetsmässigt, rösta om viktiga frågor och motioner och samtidigt umgås under trevliga former.

I år kommer det ske förändringar för Årsstämman och hur vi genomför den, Coronavirusets framfart världen över påverkar naturligtvis också den här typen av evenemang.

Vi har tagit i beaktande vikten av att hålla Årsstämman inom den av stadgarna bestämda tidsperioden, samtidigt som vi måste förhålla oss till den rådande lagstiftningen, Svenska Tennisförbundets rekom-mendationer samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det som i dagsläget styr mest, är Regerings förbud mot sammankomster med fler än 50 personer samtidigt, vi kan inte begränsa deltagarantalet på Årsstämman till bara 50 personer, då vi har potentiellt 2 400 medlemmar som kan dyka upp. Till detta kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation att personer över 70 år ska väsentligt begränsa sina sociala kontakter.

Av ovan anledningar har vi bestämt att Årsstämman i år kommer hållas digitalt via Microsoft Teams. På så sätt är vi inte begränsade till ett maxantal med deltagare samt att alla, oavsett ålder eller riskgrupp, kan delta. Den här lösningen är godkänd och sanktionerad av Svenska Tennisförbundet.

För er som vill delta på Årsstämman gäller följande:

• Maila och anmäl er till: kansli@lidingotk.se

• Ni kommer att få en länk med en inbjudan till Årsstämman samt information om hur ni går till väga.

• Den 23/4 ska ni klicka på länken och kan då delta i Årsstämman. Ni behöver inte ha en webkamera för att kunna vara med.

• När väl Årsstämman börjar kommer ni kunna se alla dokument på er skärm, höra och se de som leder stämman samt kommentera, rösta och ställa frågor via en chat.

• Handlingarna skickas ut till de som har anmält sig. Om man vill ta del av handlingarna utan att delta på mötet, mailar du kansliet.

Vi ser med spänning fram emot att möta alla våra medlemmar på ett nytt och spännande sätt och hoppas samtidigt på er förståelse den här gången.

 

Styrelsen för Lidingö TK