Dags att söka stipendium!

15 mars 2022

Fram till och med den 31 mars kan du söka Margit och Rune Lundströms fond som instiftades år 2000 genom en generös donation till Lidingö Tennisklubb. Alla juniorer som är mellan 12-18 år och som är medlemmar i Lidingö TK kan ansöka.

Fondens syfte är att stimulera intresset för tennisspel bland klubbens juniorer samt ge klubben bättre möjlighet att ta hand om och behålla unga tennisbegåvningar inom klubben.

Medel kan sökas för aktivitet eller utrustning som främjar tennisutveckling och stimulerar tennisintresset hos den sökande. Exempel på vad som kan sökas för är terminsavgift för träning hos LTK, inköp av ny tennisracket, lägeravgifter i LTKs eller annans regi, resekostnader vid deltagande i turneringar etc.

Ur Fonden betalas max 20 000 kr ut årligen. Hur detta belopp fördelas mellan de sökande beslutas av nomineringskommittén. Ansökt belopp måste utnyttjas under ansökningsåret.

Ansökan lämnas in digitalt via hemsidan. Du hittar formuläret under fliken TRÄNING/JUNIOR/STIPENDIUM.

Där kan du också läsa mer i detalj vad som gäller för ansökan.

Lycka till!