Beslut om två nya banor och bildande av aktiebolag

30 september 2016

Extra årsmötet den 29 september 2016 fattade beslut om utbyggnad av två stycken nya inomhusbanor samt tillhörande servicedel
till en kostnad om 24 MKR exklusive moms samt mandat till styrelsen att bilda aktiebolag å föreningens vägnar för att hantera byggnationen.