Årsmöte

16 februari 2023

Lidingö Tennisklubb hälsar samtliga medlemmar välkomna till årsmöte 2023.

NÄR: Onsdagen den 26 april kl 18.30.

VAR: Mötet kommer äga rum på Bosön i Olympiasalen.

Vänligen OSA till sportkontoret@lidingotk.se senast 14 april.

AGENDA: Årsmötesförhandlingar enligt stadgar och föredragningslista. Förslag till extra punkter på föredragningslistan ska vara styrelsen tillhanda senast 29 mars. Presentation av verksamhetsåret 2022. Årsmöteshandlingar finns att tillgå på LTK’s kansli senast 19 april.

Medlem som har betalat sin medlemsavgift för 2023 och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig.

Välkommen!

/ Styrelsen LTK