Ansök om juniorstipendium

9 februari 2018

Margit och Rune Lundströms Fond
för juniorstipendier inom Lidingö Tennisklubb

 

Margit och Rune Lundströms fond instiftades år 2000 genom en generös donation till Lidingö Tennisklubb. Fondens syfte är att stimulera intresset för tennisspel bland klubbens juniorer samt ge klubben bättre möjlighet att ta hand om och behålla unga tennisbegåvningar inom klubben.

Tidigare har oftast två stipendier utdelats årligen, till en kvinnlig och en manlig junior. Stipendiaterna utsågs då av en nomineringskommitté bestående av klubbens ordförande och sportchef samt en av klubbens tränare.
I kommittén ingick också en av givarna eller en av dessa utsedd representant.

Från och med i år, 2018, har Fondens representant på försök beslutat att ändra förfarandet för utdelning av stipendiet.
I år ska juniorer istället själva kunna ansöka om stipendium från Fonden.

 

Följande kriterier för ansökan har fastslagits:

 

Vem kan söka?
Junior som är medlem i LTK och som under ansökningsåret fyller max 18 år.

 

Ansökningsperiod:
Medel ur Fonden kan sökas under perioden 1 januari – 31 mars.

 

För vad kan medel sökas från Fonden?
Medel kan sökas för aktivitet eller utrustning som främjar tennisutveckling och stimulerar tennisintresset hos den sökande.
Exempel på vad som kan sökas för är terminsavgift för träning hos LTK, inköp av ny tennisracket, lägeravgifter i LTKs eller annans regi, resekostnader vid deltagande i turneringar etc.

 

Hur mycket medel kan sökas?
Ur Fonden betalas max 20 000 kr ut årligen. Hur detta belopp fördelas mellan de sökande beslutas av nomineringskommittén. Ansökt belopp måste utnyttjas under ansökningsåret.

 

Hur betalas beviljat stipendium ut?
Stipendiet utbetalas aldrig kontant direkt till mottagaren. Istället sker betalning från Fonden direkt till den arrangör för vilket medel sökts för.

 

Hur ska ansökan se ut?
I ansökan ska anges namn och ålder, hur stort belopp som söks och vad beloppet ska användas till. En motivering till varför medel söks och hur dessa medel kommer att främja ens tennisutveckling ska också anges. Ansökan bör som helhet vara mellan en halv och en hel A4 lång.

 

Hur ska ansökan inlämnas?
Ansökan lämnas in digitalt via hemsidan (fyll i formuläret nedan) eller till kansliet på Lidingö Tennisklubb.

 

När meddelas vilka som erhållit stipendium?
Utvalda stipendiater och beviljade belopp ska offentliggöras i samband med finaldagen på KM i april.

 

Vilka utgör nomineringskommittén?
Nomineringskommittén utgörs, liksom tidigare, av klubbens ordförande och sportchef samt en av klubbens tränare, så länge givaren eller dennes representant inte anger annat. I kommittén ingår också en av givarna eller en av dessa utsedd representant.

[hr]