Att skapa en trygg idrottsmiljö på LTK innebär att vi måste ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. Hos oss är det medlemsrådet i samråd med personal och styrelse som ansvarar för det arbetet. Vi kallar projektet för High Five. Det är ett åtgärdsprogram skapat av Rädda Barnen för att motverka mobbning, samt de riktlinjer som Barnkonventionen har givit och som är lag sedan 1 jan 2020.

Sedan 2012 har Rädda Barnen stöttat idrottsföreningar i att ta fram tydliga handlingsplaner för en idrottsmiljö fri från kränkande behandling, diskriminering och sexuella övergrepp. Metoden heter fem steg till en handlingsplan, en metod som är väl utprövad och använd av idrottsföreningar under många år.

Att idrotta är glädje, utmaningar och stark kamratskap. För många blir idrotten en stor och viktig del av livet. Men precis som i skolan och övriga samhället vet vi att det förekommer kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp.

HIGH FIVE – IDROTT FÖR ALLA