För närvarande finns endast kontraktstider mellan kl 7-14 på vardagar.